หนึ่งในผู้นำอสังหาริมทรัพย์ เพื่อตอบสนองการใช้ชีวิตที่คุ้มค่าของคนเมือง
เพื่อพัฒนาและเสนอขายโครงการ ให้มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นในการคัดสรรวัสดุก่อสร้างที่มีคุณภาพในต้นทุนที่ต่ำ
เพื่อให้เกิดผลตอบแทนต่อบริษัท และ ผู้ถือหุ้นจะนำมาซึ่งความเจริญเติบโต ของธุรกิจอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

คณะกรรมการผู้ก่อตั้งบริษัท
ภาพัฒน์ พรอพเพอร์ตี้

ดร.ดลพิวัฒน์ ปรีดาวิภาต

กรรมการผู้จัดการ

คุณภาคย์ธนา ปรีดาวิภาต

กรรมการผู้จัดการ
สายงานพัฒนาโครงการ

คุณทรรศวรรณ ปรีดาวิภาต

รองกรรมการผู้จัดการ
สายงานการขายและการตลาด

"Remarkable Smart Living"

เราพร้อมนำเสนอสิ่งดีดี
เพื่อตอบสนองไลฟสไตล์คนเมืองเช่นคุณ